Maassluis Belang ontevreden met de antwoorden over arbeidsmigranten

Deze week werd ik aangesproken door een Maassluizer, die een zestal Polen naast zich heeft wonen. De inwoner van onze mooie stad sprak mij aan over de antwoorden die het college had doen uitgaan  naar aanleiding van de vragen van Maassluis Belang over de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze bewoner maakte zich vooral zorgen over de eenzijdigheid van de controle. Het lijkt alsof er slechts gekeken wordt naar de overeenkomst die gesloten is door de gemeente Maassluis, MaasDelta en United Homes. Maar er is meer in Maassluis dan “niet” verhuurbare woningen. De leegstand onder koopwoningen is ook een gewild object voor de arbeidsmigranten. Zo ook in dit onderhavige geval. Zes migranten in een normale eengezinswoning, met de bijbehorende culturele leefstijl is te veel, zo vond mijn gesprekspartner. Maassluis Belang onderschrijft deze mening.<
Wat mijn fractie vooral constateert is dat er erg reactief wordt opgetreden door de gemeente Maassluis. Op vragen of het bij het college bekend is dat er diverse misstanden te vinden zijn binnen Maassluis, misstanden die bij de overige bewoners veel ergernis opwekken en soms zelfs als bedreigend worden ervaren, antwoordt het college doodleuk: ” Nee, daar is ons niets van bekend” De beleving van de burger en zijn bestuurders ligt hier mijlenver uit elkaar.  Dit zijn zeer onbevredigende antwoorden op vragen uit de samenleving die worden verwoord in de art 51 vragen van Maassluis Belang.

De houding van United Homes lijkt ook niet direct pro-actief in het handhaven van het afgesloten convenant. Dat moet veranderen want de controles die nu plaats vinden zijn min of meer zinloos. De tam tam werkt niet alleen bij ingeburgerde Maassluizers ook de MOE-landers hebben de oren en ogen open en nemen (tijdelijke) maatregelen als er problemen dreigen. Ook zij lezen de Schakel of hebben mogelijk nog andere informatiekanalen. Controles moeten gecoördineerd plaats vinden. United Homes moet worden gehouden aan de afspraken en de controles moeten gezamenlijk worden gedaan. De huismeester van MaasDelta moet niet periodiek meedoen aan controles. Nee, deze moet bij elke controle aanwezig zijn. Alleen dan kunnen misstanden worden aangepakt en de woonomstandigheden van de migranten mogelijk worden verbeterd want het is niet ondenkbaar dat de migrant in voorkomende gevallen wordt uitgebuit door tussenpersonen.

De controles moeten verder gaan. Ook de migranten die in particuliere woningen wonen en die  royale vergoedingen betalen aan Maassluizers die hun huis niet kunnen verkopen, moeten in beeld komen. De eigenaren,  met zes of meer Polen als huurder, knijpen soms begrijpelijk een oogje toe bij problemen want de financiële compensatie bij een jarenlang onverkocht huis is voor de meesten welkom

Daarom vindt Maassluis Belang dat het  voor de gemeente Maassluis van groot belang dat de arbeidsmigranten in de Gemeentelijke Basis Administratie worden opgenomen. De anonimiteit waarin deze groep zich beweegt moet doorbroken worden. Alleen met een pro-actieve houding en een adequate handhaving kan de beleving die de burger heeft maar die onvoldoende wordt herkend door de bestuurderen worden verbeterd.

Dat is geen nieuwe wens, dat is een wens die al meer dan vijf leeft. Vraagt u dat maar eens aan Jaap Weltevreden van de PvdA! Het wordt tijd dat er nu doorgepakt gaat worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *