gaat een kunstgrasveld wel 12 jaar mee?

Maassluis Belang vindt dat niet alleen de kleedkamervernieuwing uit het accommodatiebeleid een aandachtspunt moet zijn. De velden van de verenigingen worden aangelegd en onderhouden door de gemeente.aad_nr2_lijst5

Dit in een bepaalde cyclus. Met de komst van kunstgrasvelden is het gebruik geïntensiveerd en de vraag is of de voorgenomen vervangingscyclus voor deze velden realistisch is. De ervaring leert inmiddels dat de velden  harder slijten dan gedacht en de 12 jaar waarvan uitgegaan is een te lange termijn is. Hier moet  samen met de gebruikers en de sportbonden aandacht voor komen.

Afval scheiden kan en moet beter

Afvalbeleid

De afgelopen jaren hebben achtereenvolgende colleges onvoldoende ambitie getoond om de scheiding van afval te stimuleren, men blijft rond de 50% hangen. Volstrekt onvoldoende.aad_nr2_lijst5 Door de burger bewuster te maken dat scheiden van diverse soorten afval ook voor hen lonend kan zijn, samen met het zoveel mogelijk ontzorgen van de burger kunnen de kosten voor de verwerking van afval omlaag. Tevens moet de mogelijkheid van achteraf scheiden onderzocht worden. Op een aantal plaatsen in Nederland gebeurt dit al.  Voor deze nieuwe werkwijze zullen we  met bijvoorbeeld de zuidelijke gemeenten van de MDRH moeten samenwerken; voor een gemeente als Maassluis zijn we te klein voor dit soort initiatieven. Op deze wijze werken we samen aan de COreductie en kunnen we de ambitie van CO2 neutraal in 20140 waarmaken.

gebruik maken van de kracht van de burgers

Voor de gemeenteraad is het zaak om de burgers van Maassluis bij alles wat er in de stad speelt te betrekken. De tendens dat men zich niet gehoord voelt moet worden doorbroken want het leidt tot cynisme. De burger is mondig en heeft ideeën over en kennis van zijn eigen leefomgeving. Die ideeën en kennis moeten input zijn voor het beleid en uitvoering. Dat is voor mij belangrijk!

Verder vind ik het zeer van belang dat we in de Maassluise politiek normaal met elkaar omgaan. er mag en moet kritiek zijn op elkaar en als dat geuit in gewoon Nederlands is daar niets mis mee. Verschillen zijn en die zijn soms wel en soms niet te overbruggen.

aad_nr2_lijst5

Maassluis Belang presenteert het verkiezingsprogramma

Aside

logo

Vanavond, donderdagavond 25 januari, zullen wij het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 presenteren.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het Museum Maassluis op de Zuiddijk.

Vanaf half 8 bent u welkom voor een kopje koffie. Rond 20.00 uur bieden we het eerste exemplaar aan. Aansluitend is er de mogelijkheid hier onder het genot van een hapje en drankje met elkaar over van gedachten te wisselen.

Wij hopen je 25 januari te mogen ontvangen in het: logo2

VVD- Maassluis Verkiezingsbijeenkomst in de Waker

“Had ik dat wel moeten doen” zo zat  ik maandagavond op de bank te mijmeren over de dag die gepasseerd was, het leek een normale maandag maar in de middag ben ik met mijn jongste dochter naar de Waker gegaan want daar had de VVD Maassluis een bijeenkomst belegd met Staatssecretaris Sander Dekker. Je kan toch niet de hele dag op de bank blijven zitten. Dekker heeft o.a. onderwijs en de media in zijn portefeuille. Gekozen was voor de speed-date 5 minuten aan tafel en in debat met Sander en ik stond erbij.sander Dekker

Lees verder

Alweer vragen over Benzeenpieken

Het is voor iedereen duidelijk dat de gezondheid van de mensen in Maassluis ons nauw aan het hart ligt. We wonen, werken en recreëren hier en we zien onze kinderen en kleinkinderen hier opgroeien. De industrie aan de overkant is een belangrijke bron van werkgelegenheid maar ook een bron van zorg. Milieu en rendement van de fabrieken kunnen gemakkelijk op gespannen voet staan. Regelgeving, het vergunningenstelsel en de controle plus handhaving moeten er voor zorg dragen dat de gezondheid van de Maassluizers en van onze buren in de regio geen gevaar loopt. Lees verder

Grenzen

2014 was een jaar vol festiviteiten waarbij herdachten dat het 400 jaar geleden was dat wij ons los geworsteld hebben van onze  “onderdrukker” Maasland. Grensverleggende activiteiten( dat wil zeggen in mijn ogen) vonden plaats. Zwemmen rond het kerkeiland. Ik moet er niet aan denken; watersport is voor mij vooral drijven op een luchtbed op een meertje in een zonovergoten land. De stap naar het zwemmen in de haven zou voor mij echt  een duik in het diepe zijn. Een stap die ik nog niet gemaakt heb, die grens ligt er nog.

Lees verder