Begraafplaats hoofdstuk 4

Ergens in 2007 of 2008 schreef ik een drietal columns over de nieuwe begraafplaats. Men was destijds op zoek naar een alternatief voor de begraafplaats “langs het spoor” deze dreigde toen over bevolkt te raken maar er was nog tijd want pas in 2012 zou de nieuwe locatie geopend moeten worden.

In 2015 is de opening een feit maar nu begint het gejeremieer  over de kosten.

Wie destijds de gemeenteraad heeft gevolgd, kan zich herinneren dat de nieuwe locatie waar thans de Maassluizers tot stof vergaan, niet in aanmerking kwam. Een onderzoek had uitgewezen dat de grond onvoldoende stevig was waardoor bij aanpassing er te veel druk op een persleiding van het waterschap zou komen. Dat was de reden om deze locatie als veel te duur aan te wijzen.

Vele onderzoeken volgden, onderzoeken die meestal 50000 euro kosten.

Uiteindelijk heeft ons college en raad in alle wijsheid besloten om de locatie, die volkomen ongeschikt was en teveel aanpassing nodig had om tot begraafplaats te kunnen worden ingericht, te kiezen

Het spreekwoord “niets is zo veranderlijk als het weer” heeft er een broertje bij gekregen: “niets is zo veranderlijk als de politiek.” Er ligt nu een begraafplaats langs de waterweg. Er is door het Buro Stad en land (in hun optiek) een -in deze tijd passend- tijdloos ontwerp gemaakt, immers de doden hebben alle tijd.

Het buro Stad en Land is zeer lovend over onze nieuwe begraafplaats. Ik snap dat want wij van WC eend adviseren WC eend.  De vraag die thans velen bezighoudt is : “prijst Maassluis zich uit de markt.” De tarieven zo lazen wij de afgelopen weken in de lokale en landelijke media zijn fors gestegen. Maassluis behoort nu blijkbaar bij de duurste gemeenten in de omgeving.

Of hier al een objectief onderzoek naar geweest is weet ik niet maar ik las in het AD het verhaal van mevrouw Leny van den Berg. Zij moest 1876 euro aftikken voor een verlenging van 10 jaar voor het graf van haar man en zo lees ik “dat kostte vorig jaar nog 1440 euro” zij vindt dit ongehoord. Het is nog gekker want deze 1440 is onjuist het tarief in 2014 was 1140 euro. Kortom een verhoging van 65% ik begrijp wel dat Leny een tikje boos is op de gemeente. De verhoging van 2015 op 2016 is maar 1% dus er is (weer) hoop?

Wethouder Pleijsier verschuilt zich in het AD achter de raad, die ingestemd heeft. Hij verschuilt zich achter marktconforme tarieven en het moet kostendekkend zijn. Dat lijken mij allemaal redenen waar enige rek in zit. Wat is marktconform als hij zich ook verschuilt achter: meer ruimte, meer groen etc. Dat is zo subjectief als de dood objectief is.

Kostendekkendheid is een beleidskeuze.  Het kan uit de tarieven of uit de algemene middelen komen. Ik lees in beleidsstukken van andere gemeenten o.a “Zouden kostendekkende tarieven worden geheven, dan zal begraven onbetaalbaar worden”

Een voorbeeld. Ik ga ooit dood en stel nu dat Maassluis zich qua tarieven uit de markt heeft geprijsd. In gemeentelijke stukken lees ik dat onze twee begraafplaatsen per jaar 636000 euro kosten. In Maassluis wonen 32200 mensen die gemiddeld 80 jaar worden. Dat betekent dat er elk jaar (statistisch)402 mensen overlijden. Landelijk gezien laat 61% zich cremeren maar Maassluis is wat conservatief en daar schat ik het percentage op 50%. Ik stel mij zo voor dat er elders nog 50 ex Maassluizers zijn die na hun overlijden toch hier willen rusten. Kortom 250 teraardebestellingen. Delen wij die twee getallen dan kom ik op 2544 euro

Als niemand zich laat begraven behalve ik dan moet ik 636000 delen door 1 dus wat is kostendekkend.

Wat ik zeker weet is dat Robin Lagraauw en zijn mensen er alles aan doen om de beheerskosten zo laag mogelijk te houden door slimme inrichting etc, zeg maar innovatief te denken en te handelen. Maar dat zijn peanuts binnen het totaal.

Als de gemeenteraad ooit bij de keuze voor deze locatie en een lijstje had gehad met de tariefstijgingen die dit tot gevolg zou hebben, zou de raad hier dan ook voluit JA tegen hebben gezegd? Ik vraag het mij af. Kees Smits had dat toekomstbeeld wel. Hij stelde jaren geleden dat begraven in Maassluis onbetaalbaar wordt. Hij is er zelfs voor geëmigreerd

graf2 graf1

3 reacties op “Begraafplaats hoofdstuk 4

  1. Mooi stukje, Aad! Leny is toevallig m’n oma, dus ken beetje de ins en outs van het verhaal. Dat de stijging er is dat is punt 1. Punt 2 is vooral de slechte communicatie van de gemeente. Bekendmaking was volgens mij niet op de goede manier en niet transparant.

    Jij was Hoekenees toch? Dan zou ik het wel weten 😉

  2. Beste Aad.
    Ik geniet en genoot van je Column. Ik herinner mij als fractievoorzitter van de ChristenUnie dat bij het debat over de nieuwe begraafplaats ik allereerst een overzicht van de tarieven in Vlaardingen en Schiedam had toegestuurd aan het college alsmede de geprognotiseerde tarieven voor de nieuwe begraafplaats. En wat erger was dat de tarieven van de bestaande begraafplaats aan de Julianalaan daaran zouden worden aangepast. De schriftelijke vragen werden door wethouder Eitjes (VVD) verdedigd. Na zijn politieke (!) beantwoording, die mij totaal niet bevredigde verklaarde ik dat ik mij beslist niet in Maassluis zou laten begraven. Deze ontboezeming bracht Chrit Wilshaus er toe deze verklaring in “de Schakel” op te nemen. Ik heb mij toen niet gerealiseerd dat ik ooit zou gaan emigreren maar ben wel blij dat ik niet voor de keuze zou worden gesteld. In het bijzonder na jou informatieve column.
    Met de hartelijke groet vanuit Neukirchen-Vluyn DE,
    Kees Smits

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *