Afval scheiden kan en moet beter

Afvalbeleid

De afgelopen jaren hebben achtereenvolgende colleges onvoldoende ambitie getoond om de scheiding van afval te stimuleren, men blijft rond de 50% hangen. Volstrekt onvoldoende.aad_nr2_lijst5 Door de burger bewuster te maken dat scheiden van diverse soorten afval ook voor hen lonend kan zijn, samen met het zoveel mogelijk ontzorgen van de burger kunnen de kosten voor de verwerking van afval omlaag. Tevens moet de mogelijkheid van achteraf scheiden onderzocht worden. Op een aantal plaatsen in Nederland gebeurt dit al.  Voor deze nieuwe werkwijze zullen we  met bijvoorbeeld de zuidelijke gemeenten van de MDRH moeten samenwerken; voor een gemeente als Maassluis zijn we te klein voor dit soort initiatieven. Op deze wijze werken we samen aan de COreductie en kunnen we de ambitie van CO2 neutraal in 20140 waarmaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *