een goede start in het onderwijs is essentieel

We hebben in Maassluis vele goede scholen maar als je als kind met een achterstand moet starten dan maak je dat slechts moeizaam goed en het lukt nooit in alle gevallen. Maassluis Belang vindt daarom dat de Voor- en vroeg-schoolse educatie beter moet. Er is geen zicht op de resultaten, dat moet veel beter en efficiënter. Lijsttrekker Denise Mulder doet een voorzet.

 

gaat een kunstgrasveld wel 12 jaar mee?

Maassluis Belang vindt dat niet alleen de kleedkamervernieuwing uit het accommodatiebeleid een aandachtspunt moet zijn. De velden van de verenigingen worden aangelegd en onderhouden door de gemeente.aad_nr2_lijst5

Dit in een bepaalde cyclus. Met de komst van kunstgrasvelden is het gebruik geïntensiveerd en de vraag is of de voorgenomen vervangingscyclus voor deze velden realistisch is. De ervaring leert inmiddels dat de velden  harder slijten dan gedacht en de 12 jaar waarvan uitgegaan is een te lange termijn is. Hier moet  samen met de gebruikers en de sportbonden aandacht voor komen.

Afval scheiden kan en moet beter

Afvalbeleid

De afgelopen jaren hebben achtereenvolgende colleges onvoldoende ambitie getoond om de scheiding van afval te stimuleren, men blijft rond de 50% hangen. Volstrekt onvoldoende.aad_nr2_lijst5 Door de burger bewuster te maken dat scheiden van diverse soorten afval ook voor hen lonend kan zijn, samen met het zoveel mogelijk ontzorgen van de burger kunnen de kosten voor de verwerking van afval omlaag. Tevens moet de mogelijkheid van achteraf scheiden onderzocht worden. Op een aantal plaatsen in Nederland gebeurt dit al.  Voor deze nieuwe werkwijze zullen we  met bijvoorbeeld de zuidelijke gemeenten van de MDRH moeten samenwerken; voor een gemeente als Maassluis zijn we te klein voor dit soort initiatieven. Op deze wijze werken we samen aan de COreductie en kunnen we de ambitie van CO2 neutraal in 20140 waarmaken.

gebruik maken van de kracht van de burgers

Voor de gemeenteraad is het zaak om de burgers van Maassluis bij alles wat er in de stad speelt te betrekken. De tendens dat men zich niet gehoord voelt moet worden doorbroken want het leidt tot cynisme. De burger is mondig en heeft ideeën over en kennis van zijn eigen leefomgeving. Die ideeën en kennis moeten input zijn voor het beleid en uitvoering. Dat is voor mij belangrijk!

Verder vind ik het zeer van belang dat we in de Maassluise politiek normaal met elkaar omgaan. er mag en moet kritiek zijn op elkaar en als dat geuit in gewoon Nederlands is daar niets mis mee. Verschillen zijn en die zijn soms wel en soms niet te overbruggen.

aad_nr2_lijst5