oude column over ervaring met hondenbeleid in 2008

Slechts 2 proces-verbalen bij controle hondenbeleid

 Deze kop trof mij tijdens het lezen van de site die de gemeente Maassluis in de lucht houdt. Ik was op zoek naar een activiteit op de dinsdagavond, want zoals bij de oplettende, trouwe Schakellezer, bekend mag worden verondersteld, kan ik op dinsdag niet meer biljarten. Kun je dan niet gewoon thuis blijven hoor ik sommigen vragen? Het antwoord hierop luidt: NEEN. Doordat wij maar één TV hebben en mijn vrouw de afstandbediening in haar binnenzak bewaart, rest er voor mij niet anders dan een alternatief voor de TV te zoeken. Dat alternatief was biljarten maar doordat het mijn directeur heeft behaagt geen boodschap te hebben aan de gepensioneerden, veelal lid van onze biljartvereniging, is het afgelopen met de biljartpret en kan er nog slechts vergaderd worden op de plek waar eens het groene laken glansde. Lees verder