Alweer vragen over Benzeenpieken

Het is voor iedereen duidelijk dat de gezondheid van de mensen in Maassluis ons nauw aan het hart ligt. We wonen, werken en recreëren hier en we zien onze kinderen en kleinkinderen hier opgroeien. De industrie aan de overkant is een belangrijke bron van werkgelegenheid maar ook een bron van zorg. Milieu en rendement van de fabrieken kunnen gemakkelijk op gespannen voet staan. Regelgeving, het vergunningenstelsel en de controle plus handhaving moeten er voor zorg dragen dat de gezondheid van de Maassluizers en van onze buren in de regio geen gevaar loopt. Lees verder