Alweer vragen over Benzeenpieken

Het is voor iedereen duidelijk dat de gezondheid van de mensen in Maassluis ons nauw aan het hart ligt. We wonen, werken en recreëren hier en we zien onze kinderen en kleinkinderen hier opgroeien. De industrie aan de overkant is een belangrijke bron van werkgelegenheid maar ook een bron van zorg. Milieu en rendement van de fabrieken kunnen gemakkelijk op gespannen voet staan. Regelgeving, het vergunningenstelsel en de controle plus handhaving moeten er voor zorg dragen dat de gezondheid van de Maassluizers en van onze buren in de regio geen gevaar loopt. Lees verder

(Deel) vertrek wethouder de Vries een win win situatie voor Vlaardingen?

Sommige mensen gaan bridgen op de donderdagavond, anderen gaan een biertje drinken in de kroeg of in de kantine van hun favoriete voetbal club. Ik doe dat ook behalve bridgen dan. Maar af en toe ga ik naar de gemeenteraad van Vlaardingen en veelal betekent dat in vergelijking met de vergaderingen in Maassluis verbazing. Zo ook donderdag 21 januari waarbij ik raadslid Ron Boers met een stofkapje voor de mond zag oefenen voor een rondreis door China. Toch was dat niet eens het gekste in de raadzaal. Lees verder

Begraafplaats hoofdstuk 4

Ergens in 2007 of 2008 schreef ik een drietal columns over de nieuwe begraafplaats. Men was destijds op zoek naar een alternatief voor de begraafplaats “langs het spoor” deze dreigde toen over bevolkt te raken maar er was nog tijd want pas in 2012 zou de nieuwe locatie geopend moeten worden.

In 2015 is de opening een feit maar nu begint het gejeremieer  over de kosten. Lees verder

nieuwjaar

in deze tijd van overdenkingen, goede wensen en voornemens was ik op zoek naar wat oude, ooit geschreven columns over de Maassluise begraafplaats. ik heb ze nog niet gevonden maar ik vond wel een schrijven aan collegae en management van mijn toenmalige werkgever. ik was in de overgang van 2007 naar 2008 een beetje teleurgesteld. Nee zelfs een beetje boos. Dat resulteerde destijds in de onderstaande tekst. Terzijde ik heb hier een goed gesprek over gehad met onze HoofdIngenieur Directeur (HID) en de een na laatste alinea is waarheid geworden. Helaas….

Waarde collegae,

Wij wensen elkaar in deze tijd van alles toe maar vooral gezondheid staat hoog op de wensenlijst. Wat kun je daar nu zelf aan doen, je kunt gezond eten of Sonja Bakkeren, niet roken, of zelfs gaan sporten.

Nu deed ik dat met een aantal collegae al 30 tot 50 jaar bij de biljartvereniging Mercator, Ik wil overigens niet onvermeld laten dat mening HID lid is geweest van de Biljartclub, maar dat waren natuurlijk geen economen maar geodeten! Binnen deze sport komen lichaam en geest bijeen, een gezonde geest in een gezond lichaam zal ik maar zeggen.

Niet de ijdeltuiterij met alle respect in de sportsscholen waarbij mensen die zich –onder het motto geen tijd- niet willen binden aan een vereniging, maar aan gewichten hangen, het liefst voor een spiegel.

In die zin ben ik een anachronisme en is de biljartvereniging een anomalie binnen de D.I.D

Wij doen niet aan  modegrillen  zoals daar zijn : Pool en Snooker. Wij houden vast aan de oude waarden en normen van het generieke biljartspel, terwijl De D.I.D opstoomt in de vaart der volkeren, waarbij dit pand bevolkt wordt door mensen in een strak gesneden Italiaanspakken en grote glanzende leasebakken!

 Het biljart wordt geofferd aan…… ja aan wat eigelijk?

In hoeverre is het wenselijk dat een HID zich met de PV bemoeit. Een HID is er m.i. er voor om via het managementcontract voor de RWS de goede producten te maken van de gewenste kwaliteit. Hij dient hierbij de voorwaarden te scheppen dat het personeel hiervoor is toegerust en het werk met enig plezier uitoefent.

Dat hij dit kosteneffectief wil doen. Prima… Dat hij deze efficiency wil bereiken met ingehuurde directeur die dit proces moet sturen,prima.. Dat deze een aantal malen het stipendium van de HID opstrijken, prima….

De DG en de RWS zijn jullie dankbaar, maar bemoei je niet met de zaken die lang zouden blijven bestaan, ook als jullie inmiddels door de mobiliteit gedreven een mooie klus elders hebt aangenomen. Van mijn part volgens het Hans van der Togt principe

Maar helaas worden er soms beslissingen genomen op basis van persoonlijk voorkeuren waarbij de argumentatie wat mij betreft ondergeschikt wordt gemaakt aan deze voorkeur.

Ik zal er wel aan wennen, er zij ergere dingen op de wereld, zou ik relativerend kunnen zeggen!!!

Maar

Vooral de gepensioneerden lijden hieronder. Wij nog werkenden zijn inmiddels gewend aan de vele veranderingen, wij zullen hier met enige moeite weer aan wennen. Maar de mensen die de RWS ook groot gemaakt hebben komen deze klap waarschijnlijk niet meer te boven.

Ik heb hierover afspraken gemaakt met de bedrijfsarts en bedr. Maatsch werker, zij zijn een soort stichting correlatie in deze case. De verwachte Post traumatische stress disorder PSD kan zo bestreden worden, want ook onder de gepensioneerden moet het ziekteverzuim omlaag.

Maar wat ik eigenlijk wil zeggen: Zijn wij eigenlijk niet schatplichtig aan onze voorgangers?

Ik hoop dat de ruimte waar eens het biljart stond op dit moment een fijne multi-functionele omgeving is waarbij het boekingssysteem overuren maakt om de aanvragen te verwerken. Ik zou het namelijk erg vinden als het weghalen van het biljart de enige verandering is voor de komende tijd.

Goed collegae, ik wens jullie namens de erven van de Biljartclub Mercator een goed, gelukkig en sportief nieuwjaar voor allen die jullie in meer of mindere mate dierbaar zijn en ik ben benieuwd naar de volgende belevingsmonitor van de Rijkswaterstaat