doelen en ambitie

Onze trainer heeft het aan het begin van het seizoen over doelen. Hij spreekt over een realistisch doel en hij heeft het over een droomdoel. Samen met de spelers zat ik aan het begin van dit seizoen eens in de kantine, waarbij Jeroen zijn praatje lardeerde met een PowerPoint presentatie. Hij zette de spelers aan het werk in groepjes om zelf na te denken wat er nodig was om de doelen te realiseren. Ik waande mij weer even terug in mijn werkzame leven. Vele malen heb ik dergelijke sessies meegemaakt en nu kon ik gewoon toekijken en van het tafereel genieten. Lees verder

een goede start in het onderwijs is essentieel

We hebben in Maassluis vele goede scholen maar als je als kind met een achterstand moet starten dan maak je dat slechts moeizaam goed en het lukt nooit in alle gevallen. Maassluis Belang vindt daarom dat de Voor- en vroeg-schoolse educatie beter moet. Er is geen zicht op de resultaten, dat moet veel beter en efficiënter. Lijsttrekker Denise Mulder doet een voorzet.

 

gaat een kunstgrasveld wel 12 jaar mee?

Maassluis Belang vindt dat niet alleen de kleedkamervernieuwing uit het accommodatiebeleid een aandachtspunt moet zijn. De velden van de verenigingen worden aangelegd en onderhouden door de gemeente.aad_nr2_lijst5

Dit in een bepaalde cyclus. Met de komst van kunstgrasvelden is het gebruik geïntensiveerd en de vraag is of de voorgenomen vervangingscyclus voor deze velden realistisch is. De ervaring leert inmiddels dat de velden  harder slijten dan gedacht en de 12 jaar waarvan uitgegaan is een te lange termijn is. Hier moet  samen met de gebruikers en de sportbonden aandacht voor komen.

Afval scheiden kan en moet beter

Afvalbeleid

De afgelopen jaren hebben achtereenvolgende colleges onvoldoende ambitie getoond om de scheiding van afval te stimuleren, men blijft rond de 50% hangen. Volstrekt onvoldoende.aad_nr2_lijst5 Door de burger bewuster te maken dat scheiden van diverse soorten afval ook voor hen lonend kan zijn, samen met het zoveel mogelijk ontzorgen van de burger kunnen de kosten voor de verwerking van afval omlaag. Tevens moet de mogelijkheid van achteraf scheiden onderzocht worden. Op een aantal plaatsen in Nederland gebeurt dit al.  Voor deze nieuwe werkwijze zullen we  met bijvoorbeeld de zuidelijke gemeenten van de MDRH moeten samenwerken; voor een gemeente als Maassluis zijn we te klein voor dit soort initiatieven. Op deze wijze werken we samen aan de COreductie en kunnen we de ambitie van CO2 neutraal in 20140 waarmaken.

gebruik maken van de kracht van de burgers

Voor de gemeenteraad is het zaak om de burgers van Maassluis bij alles wat er in de stad speelt te betrekken. De tendens dat men zich niet gehoord voelt moet worden doorbroken want het leidt tot cynisme. De burger is mondig en heeft ideeën over en kennis van zijn eigen leefomgeving. Die ideeën en kennis moeten input zijn voor het beleid en uitvoering. Dat is voor mij belangrijk!

Verder vind ik het zeer van belang dat we in de Maassluise politiek normaal met elkaar omgaan. er mag en moet kritiek zijn op elkaar en als dat geuit in gewoon Nederlands is daar niets mis mee. Verschillen zijn en die zijn soms wel en soms niet te overbruggen.

aad_nr2_lijst5

Maassluis Belang presenteert het verkiezingsprogramma

Aside

logo

Vanavond, donderdagavond 25 januari, zullen wij het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 presenteren.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het Museum Maassluis op de Zuiddijk.

Vanaf half 8 bent u welkom voor een kopje koffie. Rond 20.00 uur bieden we het eerste exemplaar aan. Aansluitend is er de mogelijkheid hier onder het genot van een hapje en drankje met elkaar over van gedachten te wisselen.

Wij hopen je 25 januari te mogen ontvangen in het: logo2

Leermomentje

Sinds ik een abonnement op FOXsports heb zie ik alle samenvattingen uit de tweede divisie. Dat is mooi want op ons prachtige scorebord zijn we (nog) niet in staat om herhalingen te laten zien. De samenvattingen, die in mijn optiek wel iets langer zouden mogen, vooral waar het Excelsior betreft want wij komen er over het algemeen karig vanaf, de drie minuten halen we zelden. Lees verder

Voorarrest voor Niels Redert

Hoe is het mogelijk dacht ik de afgelopen weken regelmatig. Het gaat mij om het zwaard van Damocles dat boven het hoofd van onze aanvoerder Niels Redert hing. Het begon allemaal in Groesbeek waar Niels op 16 september een rode prent kreeg van de leidsman. Ik was niet in Groesbeek, het tijdstip van 18.00 uur en als locatie ongeveer  Duitsland was voor mij aanleiding om de zaterdagmiddag alternatief door te brengen en gewoon om 19.00 naast Mrs S op de bank van de onvermijdelijke kop soep te genieten. Gelukkig hebben de televisie beelden nog dacht ik. Lees verder